Par GLEN

test “GLEN Latvija” ir politiski neatkarīga attīstības izglītības organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē, vienlaikus aicinot katru indivīdu domāt plašāk, saredzēt sevi kā pasaules daļu un atbildīgi piedalīties tās veidošanā. Saprātīgas attīstības jautājumi kļūst arvien aktuālāki. Tomēr cilvēkiem joprojām trūkst pilnīgas izpratnes par vietēju un globālu notikumu ietekmi uz pašu un citu dzīvi, tādejādi liedzot iespēju apzināti izvēlēties savu rīcību, skatot to visas pasaules kontekstā.

Globālā jeb attīstības izglītība caur saprotamu informāciju un tiešu pieredzi attīsta sapratni par vietēju un globālu notikumu ietekmi uz pašu dzīvi un mudina uz rīcību pozitīvu izmaiņu ieviešanā. Lai mācītu cilvēkus skatīties plašāk un domāt kopsakarībās, „GLEN Latvija” organizē izglītojošus pasākumus par starptautiskai sabiedrībai nozīmīgām tēmām, piemēram, vides ilgtspēja, godīgā tirdzniecība, nabadzība un kultūru saglabāšana. Par konkrētiem organizācijas projektiem lasi sadaļā “Projekti” .

„GLEN Latvija” ir arī starptautiskās GLEN programmas „Global Education Network of Young Europeans” jeb „Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls” īstenotāja Latvijā. GLEN programmu veido 10 organizācijas:Katru gadu GLEN Latvija piedāvā Latvijas jauniešiem 21-30 gadu vecumā iespēju piedalīties GLEN Globālās Izglītības apmācību programmā. Dalība šai programmā sniedz jauniešiem iespēju iegūt unikālu starpkultūru pieredzi un izmēģināt spēkus praktiskos uzdevumos projektā kādā Āfrikas vai Āzijas valstī.

GLEN Globālās Izglītības apmācību programma ietver 2 mācību seminārus, praksi projektā ārpus Latvijas, izvērtēšanas semināru pēc prakses projektā. Latvijā programmas dalībnieku pienākums ir īstenot globālās izglītības aktivitāti, kas balstīta uz prakses projektā gūto pieredzi.

Konkurss parasti tiek izsludināts janvārī. Papildus informācija sadaļā Projekti.
GLEN Latvija projektus finansē: