LATVIJA DODas PASAULĒ

2008.gada novembrī "GLEN Latvija" ar LR Ārlietu ministrijas atbalstu organizēja foto izstādi "LATVIJA DODas PASAULĒ". Tā no 26.novembra - 11.decembrim bija apskatāma Rīgas Dzelzceļa stacijā/ ORIGO. Šajā lapā apkopots izstādes informatīvais un vizuālais saturs.Attēlā: Latvijas un citu valstu jaunieši pirms došanās strādāt attīstības sadarbības projektos Āzijā. 
Latvijas attīstības sadarbības budžets ir ierobežots. Līdzekļus lietderīgāk izmantot, apvienojot dažādu valstu resursus. Viena no iespējām Latvijas jauniešiem – dalība GLEN projektos kopā ar 11 citu Eiropas Savienības valstu pārstāvjiem. (GLEN – globālās izglītības tīkls). Foto no biedrības GLEN Latvija arhīva.

Ar Latvijas līdzdalību notikušie attīstības sadarbības projekti:Latvijas ieguldījums attīstības sadarbībā

Latvijas interesēs ir ekonomiskās izaugsmes, stabilitātes un demokrātijas stiprināšana kaimiņos. Latvija par ārpolitikas prioritāti noteikusi palīdzības sniegšanu Gruzijai, Moldovai, Ukrainai un Baltkrievijai. 2007. gadā Latvija uzsāka pirmo projektu Afganistānā, paplašinot valstu loku, kurās īstenoti Latvijas projekti. Atbalsts citām valstīm arī turpmāk būs nozīmīgs Latvijas ārpolitikas uzdevums, kurā iesaistās gan valsts, gan sabiedriskas organizācijas un privāti ziedotāji.Par palīdzības sniegšanu citām valstīm Latvijā atbild Ārlietu ministrija. Tā piešķir līdzekļus palīdzības projektiem un galvenokārt atbalsta Latvijas pieredzes nodošanu. Latvijas pilsoņi piedalās arī brīvprātīgos vai citu valstu apmaksātos projektos.

Latvijas ārlietu ministrs Māris Riekstiņš: ”Sniegt atbalstu trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm ir Latvijas pienākums, jo atgūstot neatkarību un kļūstot par pilntiesīgu eiroatlantiskās sabiedrības partneri, esam to valstu vidū, kuras spēj un vēlas sniegt palīdzību valstīm un tautām ar zemākiem attīstības rādītājiem.”

Kāpēc tas ir svarīgi?

Attīstības sadarbības būtība ir palīdzība valstīm ar zemākiem attīstības rādītājiem. Attīstības sadarbības mērķis ir mazināt nabadzību pasaulē.Latvija aktīvi iesaistās attīstības sadarbībā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ir lielākais ziedotājs pasaulē. 2007. gadā tās palīdzība bija 46 miljardi EUR, kas veidoja 55 % no visas pasaules sniegtās palīdzības.

Uzzini vairāk!

GLEN Latvija projektus finansē: