GLEN Latvija izsludina 2013.gada stipendiju projektu konkursu

Par GLEN

Biedrība GLEN Latvija ir nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē. GLEN Latvija ir starptautiskās GLEN programmas (Global Education Network of Young Europeans) jeb „Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls” īstenotāja Latvijā.


GLEN īsteno Globālās Izglītības apmācības programmu jauniešiem, kas ietver apmācības un sagatavošanas seminārus, praksi projektā Attīstības valstī un tam sekojošas iegūtās personīgās pieredzes nodošanas un sabiedrības izglītošanas aktivitātes Latvijā.

Latvijā 2013.gadā tiek piedāvātas divas stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā, kas ietver praksi projektā Gruzijā vai Ugandā:

Galvenie dalībnieku atbilstības kritēriji:

GLEN programmas ietvaros stipendijas ieguvējam ir pienākums:

Lūgums kandidātiem, kuri jau pieteikuma iesniegšanas brīdī zinās, ka nevarēs izpildīt kādu no augstāk minētajiem pienākumiem, piemēram, nevarēs pilnībā apmeklēt abus apmācības un sagatavošanas seminārus, pieteikumus neiesniegt!

Galvenie GLEN programmas mērķi ir:Kā pieteikties stipendijai?

Līdz 2013.gada 15.janvārim jāatsūta GLEN Latvija sekojoši dokumenti:Aizpildīto pieteikuma anketu (angļu valodā) jānosūta Biedrībai „GLEN Latvija" uz epasta adresi: pieteikumi@glen.lv. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri uz e-pastu tiks saņemti līdz 2013.g. 15.janvārim plkst. 17:00.

Pārrunas ar kandidātiem notiks 2013.gada 24. vai 25. janvārī Rīgā. Lūgums pretendentiem, kuri pieteikšanās brīdī zinās, ka pārrunās piedalīties nevarēs, pieteikumus neiesniegt!

Stipendiju konkursa uzvarētājiem būs jāparaksta rakstiska vienošanās ar biedrību GLEN Latvija par abpusēju saistību izpildi, lai sasniegtu GLEN Globālās Izglītības apmācības un stipendiju programmas mērķus.
GLEN Latvija projektus finansē: