Jaunumi15.janvāris 2017
Sācies GLEN Latvija 2017.gada stipendiju projektu kokurss

"GLEN Latvija" aicina jauniešus piedalīties konkursā un iegūt stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā 2017.gadā projektā Kamerūnā vai Tadžikistānā.

GLEN Globālās izglītības apmācības programmas mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par pasaulē notiekošo..

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 30.janvāris. Vairāk informācijas konkursa lapā: GLEN stipendijas 2017.
12.janvāris 2016
Sācies GLEN Latvija 2016.gada stipendiju projektu kokurss

"GLEN Latvija" aicina jauniešus piedalīties konkursā un iegūt stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā 2016.gadā, kas ietver praksi projektā Indijā vai Tadžikistānā.

GLEN Globālās izglītības apmācības programmas mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par pasaules attīstības jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 19.janvāris. Vairāk informācijas konkursa lapā: GLEN stipendijas 2016.
28.jūnijs 2015
GLEN Latvija iepazīstināja ar savu pieredzi forumā „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’

Šī gada jūnijā GLEN Latvija programmas dalībnieces Elīna Dzelzkalēja un Silvija Pūpola iepazīstināja ar savu GLEN prakšu pieredzi Ugandā un Gruzijā forumā “Globālā izglītība - iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” dalībniekus. Starptautiskais forums norisinājās no 8.-10.jūnijam Valmierā. Foruma mērķis bija apmainīties ar ES un Austrumu partnerības valstu pieredzi attīstības un globālās izglītības jomā un analizēt to. Foruma secinājumi vēlāk tiks apkopoti īpašā izdevumā. Forumu rīkoja Izglītības Attīstības Centrs sadarbībā (IAC) ar Biedrību GLEN Latvija. Plašāka informācija par notikušo atrodama internetā IAC mājas lapā.

Attēlā: GLEN dalībnieces Elīna Dzelzkalēja un Silvija Pūpola vada nodarbību forumā.
14.janvāris 2015
Sācies GLEN Latvija 2015.gada stipendiju projektu kokurss

"GLEN Latvija" aicina jauniešus piedalīties konkursā un iegūt stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā 2015.gadā, kas ietver praksi projektā Tadžikistānā vai Gruzijā.

GLEN Globālās izglītības apmācības programmas mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par pasaules attīstības jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 30.janvāris. Vairāk informācijas konkursa lapā: GLEN stipendijas 2015.
21.feb 2014
Noskaidroti GLEN programmas dalībnieki 2014.gadā

Ir noslēdzies 2014. gada GLEN stipendiju konkurss, un šogad iespēju dalībai GLEN globālās izglītības apmācību programmā ieguvušas Andra Jurgelāne un Elīna Dzelzkalēja.

Andra dosies prakses projektā uz Kamerūnu, kur kopā ar citiem kolēģiem no organizācijas ‘’Reach out Cameroon’’ atbalstīs Buea pilsētas sievietes apmācībās par finanšu menedžmenta pamatiem, kā arī palīdzēs sievietēm finansējuma meklēšanā un piesaistīšanā viņu ekonomisko iniciatīvu atbalstam.

Savukārt Elīna, kopā ar kolēģiem no Gruzijas Boržomi- Karagauli Nacionālā parka (BKNP) administrācijas, iesaistīsies efektīvas mārketinga stratēģijas izveidē BKNP, izvērtējot esošo mārketinga stratēģiju, kā arī potenciālos mārketinga kanālus. Veiktās izpētes rezultāti tiks izmantoti jaunu mārketinga plānu veidošanā Boržomi – Karagauli Nacionālajā parkā.

Andra Jurgelāne par sevi:

Šobrīd esmu Liepājas Universitātes studente, bet ārpus studijām nodarbojos ar pasākumu organizēšanu ārvalstu studentiem, tā iepazīstoties ar dažādu kultūru cilvēkiem no visas pasaules. Jau vairāk nekā desmit gadus pieskaitu sevi pie NVO darboņiem, jo šādi saredzu lielisku iespēju izpausties un attīstīt savu personību. Izmantoju arī katru iespēju doties ārpus dzimtenes ārēm, lai palūkotos, kā ļaudis dzīvo citur, baudītu to, cik brīnišķīgi ir radīta mūsu planēta un savām acīm pārliecinātos, vai viss ir tiesa, ko rāda ziņās vai raksta prese.Uzskatu, ka vislabāk lietas var izprast darot, tāpēc GLEN projektā vēlos izdzīvot globālās izglītības principus uz savas ādas, lai pēc tam atgrieztos un liktu tos lietā šeit pat - Latvijā.

Elīna Dzelzkalēja par sevi:
Esmu Elīna, un oficiālais CV vēstītu, ka šobrīd studēju klīnisko psiholoģiju Latvijas Universitātē un strādāju velokafejnīcā MIIT. Tas,kas stāv aiz šiem faktiem varētu būt raksturojams kā padziļināta interese par cilvēka domāšanas procesiem sevis un sabiedrības kontekstā, ko varētu saukt par sociālo psiholoģiju. Īpaši  interesanti ir novērojumi un pētījumi, kas aplūko to, kā (un vai) viens indivīds spēj ietekmēt plašāku cilvēku grupu vai pat sabiedrību. Mana darba pieredze saka, ka tas ir paveicams, ar noteikumu, ka netiek izmantotas piespiedu vai autoritāras metodes un komunikācija ir cieņpilna un vienlīdzīga, neatkarīgi no statusa.  Šī atziņa, manuprāt, būtiski atspoguļo vienu no globālās izglītības pamatdimensijām.  Atttiecīgi  GLEN prakses laikā ceru vēlreiz par to pārliecināties. Tā kā brīvajā laikā apmeklēju fotoskolu Andreja Granta vadībā, plānoju prakses laikā iegūto pieredzi atspoguļot arī fotoizstādē, kurai, cerams, izdosies pievienot arī psiholoģiska un antropoloģiska pētījuma aspektus.

Esmu izvēlēta dalībai GLEN programmā, kas iekļauj arī 3 mēnešu praksti Gruzijā, fokusējoties uz Boržomi – Karaugauli Nacionālā parka mārketinga stratēģijas izstrādi. Uzskatu, ka īstenot izvirzītos uzdevumus palīdzēs ne tikai mana darba pieredze un izglītība, bet arī fakts,ka esmu bijusi šajā parkā kā neitrāls apmeklētājs un tas jau laikus ļauj ieskicēt tieši šim reģionam specifiskus aspektus, uz kuriem būtu jāfokusējas praskes laikā. Tāpat citu ceļojumu laikā ir radies zināms priekšstats par sabiedriskajiem procesiem starpkultūru kontekstā, īpaši vērtīgus novērojumus esmu guvusi atrodoties valstīs, kuru ikdienas norises nevar tikt raksturotas ar mums tik ierasto rietumniecisko dzīves veidu.

Piedaloties GLEN programmā, ceru iegūt dziļāku izpratni par globālās izglītības principu pielietošanu praksē, bet visvairāk ceru, ka ne tikai mācīšos, bet arī mana pieredze un idejas būs noderīgas GLEN programmas ietvaros.
17.dec 2013
GLEN Latvija 2013.g. projektu dalībnieču stāsti

Mūsu mājas lapā iespējams iepazīties ar divu GLEN Latvija dalībnieču rakstiem par viņu piedalīšanos praksēs GLEN projektos 2013.gadā.

Silvija Pūpola par iespaidiem Ugandā: Uganda 2013

Laila Skujiņa (attēlā pirmā no labās kopā ar savu projekta partneri Miriam no Vācijas) par pieredzi Gruzijā:: Gruzija 2013
17.dec 2013
GLEN Latvija 2014.g. stipendiju projektu kokurss sācies

"GLEN Latvija" aicina jauniešus piedalīties konkursā un iegūt stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā 2014.gadā, kas ietver praksi projektā Kamerūnā vai Gruzijā.

GLEN Globālās izglītības apmācības programmas mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par pasaules attīstības jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 15.janvāris. Vairāk informācijas konkursa lapā: GLEN stipendijas 2014.
15.aug 2013, Diāna Stendzeniece
GLEN dalībnieces Diānas Stendzenieces īsfilma par ūdens pieejeamību Senegālā

Kādreiz velkot ar pirkstu pāri Pasaules kartei, Diāna Stendzeniece nekad nebija pat pieļāvusi domu, ka pati varētu kādreiz aizbraukt uz kādu no valstīm, kas atrodas kilometru tūkstošus tālu no vecās labās Eiropas un ka mūsu priekšstati par šīm valstīm stāv vēl tālāk no patiesības.

Pirmā informācija par 2011. gada janvārī izsludināto Biedrības “GLEN Latvija” stipendiju konkursu Diānai bija liela nejaušība, bet vēlāk tas izrādīsies arī svarīgs pagrieziena punkts viņas dzīvē. Līdz vides zinātņu maģistra diploma iegūšanai bija palikuši vien daži mēneši, taču Diāna zināja, ka gribētu vēl mācīties, taču nevis sēžot universitātes solā, bet gan aktīvi darbojoties izvēlētajā studiju jomā. Stipendijas prasības kandidātiem, kas tajā gadā pieteicās GLEN programmas prakses projektam uz Senegālu, ietvēra obligātu izglītību dabas zinību jomā un labas franču valodas zināšanas. Ņemot vērā, ka vajadzīgās izglītības diploms jau gandrīz bija rokā, bet franču valoda bija kārtīgi apgūta skolā, Senegāla un GLEN prakses projekts ar nosaukumu Ūdens pieejamības veicināšana nabadzīgajiem iedzīvotājiem kļuva par reālu piedzīvojumu 3 mēnešu garumā un deva iespēju ne tikai pirmo reizi likt lietā savas svaigi iegūtās teorētiskās zināšanas vides jomā, bet arī nepastarpinātā veidā pieredzēt kādas globālas problēmas cēloņus un sekas.Prakses laikā filmētais dokumentālais materiāls sniedz ieskatu ne tikai par Diānas pieredzētajām vides problēmām, klimata pārmaiņu sekām, bet arī par to, kā uz šī fona noris senegāliešu ikdiena ar dažādajiem kultūras un ekonomiskajiem aspektiem.Tomēr galvenais, ko Diāna gribēja nodot caur šo filmu ir vēstījums par ūdens pieejamības nozīmi nabadzības un nevienlīdzību mazināšanas kontekstā, kā arī par dažādiem izaicinājumiem Senegālas ūdens resursu apsaimniekošanas jomā.
25.mar 2013
Latvijas dalībnieki piedalījās GLEN RENew seminārā Ungārijā

Šī gada 20.- 24. martā GLEN globālās izglītības programmas dalībnieki no Latvijas, Agnese Nastaja un Timurs Tomsons, piedalījās seminārā RENew (Renew Seminar - Evaluation and Networking), Budapeštā, Ungārijā. GLEN globālās izglītības apmācību cikla noslēdzošais seminārs ik gadu pulcē vienkopus jauniešus no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Ungārijas, Vācijas un Francijas, un tiek rīkots ar mērķi sniegt jauniešiem tīklošanās iespējas. Tā ir iespēja kopīgi atskatīties un izvērtēt savu piedalīšanos GLEN prakšu projektos attīstības valstīs Āzijā un Āfrikā un iepazīstināt citus ar paveiktajām vai plānotajām globālās izglītības aktivitātēm pašu valstīs.

Šogad prakšu dalībnieku balsojumā par labāko globālās izglītības aktivitāti tika izvēlēta Agneses un viņas tandēmpartnera Matiasa izveidotā galda spēle par Eiropas dabas parkiem, ieskaitot Gruzijas Boržomi- Karaguli dabas parku, kas bija abu jauniešu GLEN prakses projekta norises vieta.

Timurs Tomsonas atzina, ka ‘’Piedalīšanās GLEN ReNew gala seminārā ļāva salīdzināt dažādas pieredzes, ko ieguva dalībnieki savās praksēs. Kā teorija, kuru mēs apguvām semināros, darbojas realitātē? Kādas ir mūsu atziņas? Uz ko mēs tagad skatāmies citādāk? GLEN ReNew pierāda tikai to, ka gada laikā GLEN programma spēj mainīt cilvēku! Par pozitīvām pārmaiņām!”
15.feb 2013
Noskaidroti GLEN Latvija programmas dalībnieki 2013.gadā

2013. gada stipendiju konkurss ir noslēdzies un šogad stipendijas dalībai GLEN globālās izglītības apmācību programmā ieguvušas divas dalībnieces: Silvija Pūpola un Laila Skujiņa.Silvija piedalīsies prakses projektā Ugandā, kur kopā ar Kavempes Jauniešu centru palīdzēs veikt pētījumu par pusaudžu seksuālo un reproduktīvo veselību. Savukārt Laila palīdzēs veikt esošā tūrisma produktu piedāvājuma izvērtēšanu Gruzijas Boržomi-Karagauli Nacionālajā parkā un piedāvās ieteikumus tā uzlabošanai.

Silvija Pūpola par sevi:
Man patīk brīvprātīgais darbs, darbs ar jauniešiem un bērniem, neformālā izglītība un izglītība vispār, NVO un pilsoniskas aktivitātes, dažādas kultūras. Vairākus gadus aktīvi esmu darbojusies jauniešu organizācijā un kādu brīdi, atbilstoši iegūtajai izglītībai, strādājusi kā pirmsskolas skolotāja. Reizēm, lai uzzinātu vairāk par pasauli, cilvēkiem un pati par sevi, iesaistos kādā piedzīvojumā, piemēram, GLEN projektā Ugandā.

Laila Skujiņa par sevi:
Vasarā kopā ar Miriam no Vācijas došos uz Gruzijas Boržomi – Karagauli nacionālo parku, kas būs lieliska iespēja praktiski izmantot zināšanas un pieredzi, lai tur veicinātu tūrisma attīstību. Esmu no Cēsīm, kur aizsākās manas pirmās profesionālās gaitas tūrisma nozarē. Šobrīd studēju Vidzemes Augstskolas maģistratūras programmā Tūrisma stratēģiskā vadība un strādāju kā atbalsta persona Valmieras jauniešiem. Manas līdzšinējās un ceru, ka arī turpmākās gaitas varēs raksturot divi man mīļi izteicieni: „Vai zināji, ka smaidīt nozīmē darīt labu?” un „Koncentrējies uz risinājumu, nevis problēmām!”. Ticu, ka projekts Gruzijā būs lielisks ieguvums gan vietējiem, gan mums ar Miriam, lai izprastu šīs valsts iedzīvotāju attieksmi pret dabu, cilvēkiem un tūrismu, kā arī varēsim sniegt jaunas vēsmas no pašu pieredzes, lai sasniegtu projekta mērķi.
15.dec 2012
Izsludināts GLEN Latvija 2013.g. stipendiju projektu konkurss.

Aicinām pietiekties dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā 2013.gadā. Tiek piedāvātas 2 stipendijas dalībai programmā, kas ietver praksi projektā Gruzijā vai Ugandā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 15.01.2013. Pārrunas notiks 24. vai 25.janvārī! Vairāk informācijas konkursa mājas lapā GLEN stipendijas 2013.
12.novembrī 2012
Atskats uz novembrī notikušo GLEN Annual EventŠī gada 8.- 11. novembrī Slovēnijas pilsētā Brežicē notika jau otrais GLEN globālās izglītības programmas ikgadējais pasākums ar nosaukumu "Annual event", kuru apmeklēja vairāk nekā 50 GLEN programmas dalībnieki no Eiropas valstīm, tai skaitā, no Čehijas, Polijas, Vācijas, Francijas, Slovēnijas, Ungārijas. Pasākumā piedalījās arī GLEN Latvija dalībniece Diāna Stendzeniece.

GLEN "Gada Notikums" tika rīkots ar mērķi pulcēt dažādu gadu GLEN prakšu projektu dalībniekus, globālās izglītības praktizētājus, GLEN biedrorganizāciju pārstāvjus kā arī jebkuru interesentu, kas vēlas uzzināt vairāk par GLEN un globālo izglītību.

Šī "Gada Notikuma" tēma bija ‘’GLEN un Dienvidu partneri’’, pievēršot uzmanību sadarbībai starp GLEN un tās partneriem Āfrikas un Āzijas valstīs. Pasākuma darba grupās un paneļdiskusijās, kurās piedalījās arī divu partnerorganizāciju pārstāvji no Beninas un Kamerūnas, tika diskutēts par Dienvidu partneru lomu GLEN globālās izglītības programmā, par globālās izglītības izpratni un nozīmi Dienvidu partnerības valstīs. Diāna Stendzeniece norāda, ka "kritiski tika diskutēts par to, vai globālā izglītība ir patiešām "globāla", ja GLEN globālās izglītības apmācību programmā Dienvidu partnteri piedalās tikai kā prakšu projektu organizētāji."


Ziņu arhīvs

GLEN Latvija projektus finansē: